Informasjon om toppfotballsatsing for jenter og damer

Postet av Rana Fotballklubb den 19. Feb 2024

Bossmo & Ytteren IL og Rana Fotballklubb har i fellesskap i et utvalg utnevnt av styrene jobbet frem en modell for organisering av bærekraftig jente- og damefotballsatsing, som bydelsklubbene Åga, Selfors og Gruben, og næringsliv stiller seg bak.

Mål med satsingen på jente- og damefotball

1. Toppfotball med a-lag i allnorsk 2. div., rekruttlag i regional 3. div., juniorlag på topp i Nordland

2. Økt rekruttering, mindre frafall og flere jenter barne- og ungdomsfotballen i alle klubber i Rana

Organisering

På bakgrunn av organisasjon, økonomi og sportslige rammevilkår anbefales følgende: «Satsingen på toppfotball for jenter og damer (a-, rekrutt- og juniorlag) fortsetter i B&Y sesongen 2024 og inkluderes i Rana FK fra 2025»

Styrene i B&Y og Rana FK har enstemmig støttet utvalgets forslag og legger frem saken til endelig behandling på klubbenes årsmøter 20. mars 2024.

Styrene i B&Y og Rana FK har også bedt representanter fra klubbene om å jobbe frem langsiktige sportslige, organisatoriske og økonomiske fundament og planer i forkant av årsmøtene.

Når det gjelder Barne- og ungdomsfotball anbefaler utvalget at flest mulig jenter skal spille i alle bydelsklubber fra 1. klasse, og fra ungdomsskolealder (J13) samles jentene i to klubber. Denne saken skal jobbes videre med sammen med de andre bydelsklubbene og skal ikke behandles på årsmøtene i B&Y og Rana FK.

For å sikre god informasjon og forankring inviterer B&Y og Rana FK til felles informasjonsmøte, for presentasjon av planer for sport, organisasjon og økonomi. Utvalget vil presentere planene, og det vil bli tid til spørsmål, innspill og god dialog.

Tid: Mandag 4. mars kl 17.30 – 19.00 Sted: B&Y klubblokale i Ytteren Flerbrukshall (2. etg. til høyre for hovedinngangen)

Mvh.

Peter Eide Walseth, Leder i Bossmo & Ytteren Fotball

Bjørn Audun Risøy, Styreleder i Rana Fotballklubb


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.