Rana FK-fondet

Ingen skal måtte si nei til å være med på grunn av de ikke har råd til å kjøpe utstyr eller ikke har penger til å betale egenandelen til en reise, det er det som Rana FK-fondet skal motvirke.

 Det er budsjettert med å sette av 25.000 kroner til fondet fra klubben, det første året- i tillegg har Rataskankan og A-lag spillerne bidratt med 10.000 kroner hver til fondet.

– Terskelen skal være lav for å kunne søke støtte. Alle aktive medlemmer som er i en vanskelig økonomisk situasjon skal kunne søke.

Etableringen av fondet passer godt inn i forhold til en del av Rana FKs verdigrunnlag, som er "Fremover i lag".  Alle skal med og derfor ble fondet opprettet

Rent praktisk trengs det bare en mail til: jimmy@ranafk.no for å søke om støtte.