FFO

RFK-akademi FFO


Tirsdag og torsdag

13.30 – 15.45

Raushet – Fellesskap - Kvalitet

RFK - akademiet FFO er Rana FK`s fotballfritidsordning for gutter og jenter som er født i 2011-2015. 

Tilbudet er basert på klubbens kjerneverdier og vi skal tilby en arena hvor vennskap, aktivitet og utvikling vil stå i sentrum. 

Det er to ukentlige treninger, tirsdag og torsdag. Her vil spillerne få god veiledning fra et kvalifisert trenerkorps.  

Vi tilbyr 

 • leksehjelp ledet av pedagoger 

 • mat og drikke  

 • aktivitet som legger til rette for å utvikle ett sosialt samspill og som vil utvikle spillernes individuelle ferdigheter 

Alt dette i ett trygt og godt læringsmiljø, ledet av trygge voksne. 

Tid/varighet:  
Treningstilbudet er åpent to dager i uken fra kl. 13.30 til 15.45 

FFO gjennomføres i utgangspunktet ute på Sagbakken til 15 oktober, deretter inne i fotballhallen.  
Tilbudet følger skoleruta 2023/2024 

Organisering.  

Elevene som trenger busskyss vil bli hentet etter skolen er ferdig. Bussen går da til Rana FKs klubbhus hvor de vil kunne få leksehjelp og noe å spise. Klokken 14.15 går man bort i hallen eller en skal være ute på Sagbakken stadion og starter dagens aktivitet. Aktiviteten avsluttes 15.30 og ungene er klar til henting ca 15.45 


Priser Rana FK - akademiet FFO:  
- 1 økt i uken: kr 750 per mnd  
- 2 økter i uka: kr 1.290 per mnd 

50% søskenmoderasjon. 

 
Det er en måneders oppsigelse av plass på Rana FK -akademiet FFO.  

Det forutsettes at unger som meldes på er interesserte og ønsker ekstra fotballtrening. 

På RFK-akademiet FFO vil det i perioder deles inn i grupper ut fra interesse, modenhet og ferdigheter. Dette gjøres for å gi hver enkelt et beste mulig tilbud, men med jevne mellomrom blandes årsklassene i spill. 

Se opplysninger vi må ha ved påmelding nedenfor. Hvis dere har noen spørsmål eller ønsker å melde ungene på FFO kan dere ta kontakt på mail: orjan@ranafk.no 

 

 

Det vi trenger av informasjon er: 
 

 • Fullt navn 

 • Fnr 

 • Adresse 

 • Navn på foresatt 

 • Klubb 

 • Mobil foresatt 

 • Mobil spiller 

 • Hvilke dager/dag skal hen delta 

 • Skal hen ha buss transport?